كارنامه تعميرات لپ‌تاپ مکاتک همدان

كارنامه تعميرات لپتاپ مکاتک استان همدان

واضح و مبرهن است كه كارنامه ي هر فردي نشان از توانايي ها و قابليت هاي وي دارد لذا با حرف زدن و تبليغ كردن نمي‌توان واقعا توانايي ها را اثبات كرد.افتخار مکاتک كارنامه ي درخشان صد ها تعمير در زمينه لپتاپ است كه تا به حال داشته است، كه در زير به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌گردد :

 • Acer 5750G

No Boot – تعويض هارد

 • Dell Sharger

قطعي سيم

 • Tushiba Qosmio

Blue Screen- تعمير مادربرد

 • Dell Inspron 4853

کامل ShutDown نمي شود – Program مجدد بايوس

 • HP Pavilion G series

Not Boot – تعمير مادربرد

 • Fujitsu sh531

تعمير لولا و CD-Drive

 • Dell 5010

خرابي هارد

 • Dell 1564

White Screen – تعمر چيپ گرافيک

 • Hp Ravilion 376

سرويس مادربرد و فن

 • Acer 5742

خاموش – مشکل هارد

 • Dell Xps

Black Screen – مشکل گرافيکي

 • Tab Gandia

خرابي شارژر

 • Lonovo b590

خرابي لولا

 • MSI C620

تعمير لولا

 • Asus F83

بدون تصوير – تعمير چيپ گرافيک

 • Vaio VGN130

تعمير فن

 • Asus X59

سريع خاموش مي شود. تعمير مادربرد

 • HP 4520

عدم تصوير – مشکل گرافيکي

 • Asus H61

تعويض Ram X2

 • Dell 1520

بعد از min10 خاموش مي شود.

 • Asus K53

تعمير هارد

 • Dell 5110

دشارژ يکباره باتري

 • Dell 1520

Recovery

 • Dell 1537

تعويض هارد

 • HP W101

تعمير سوکت شارژر

 • Acer E157

تعمير لولا

 • Acer 3610

خرابي LCD

 • HP Pav DM4

سرويس مادربرد و فن

 • HP G62

تعويض DVD Rom

 • Dell 6289

تعمير شارژر

 • Dell Vostro1500

خرابي Mouse & Key و لولا

 • Asus K53

تعمير سوکت شارژر

 • Acer E1

Delay HDD

 • Dell 1310

ايراد در نمايش صفحه

 • Vaio K3153

خاموش – مشکل در بايوس

 • Hp Pav

تعمير سوکت باتري

 • Vaio Sz740

خرابي در تصوير

 • Dell 5010

دشارژ سريع باتري

 • Dell 5010

خاموش – تعمير مادربرد

 • HP 4530S

خاموش شدن مداوم – مشکل در بايوس

 • Vaio SZ680

Not Boot – ايراد در هارد ديسک

 • Hp 4530

Not Sound

 • Lenovo 8510P

خرابي تاچ

 • Acer S3

خرابي LED و عدم روشن شدن

 • Dell 5010

سرويس مادربرد و فن

 • Hp 1051

سرويس مادربرد و فن

 • HP Pav 1437

گرافيک صفحه نمايش

 • Acer 5760

خرابي هارد

 • Dell 5010

خاموش متعدد – تعمير مادربرد

 • Vaio F111FX

سريع داغ مي شود.

 • Mini Asus 1050

رنگ هاي صفحه به هم ريخته

 • Acer 5250

خط سفيد روي تصوير ـ تعمير چيپ گرافيک

 • Acer 5760

کندي و ايراد در هارد

 • Dell 5020

تعويض dvd-rw

 • Vaio 3j1w

خرابي کيبورد

 • Fujitsu CQ45

سرويس مادربرد و فن

 • Hp 4530

تعويض LCD

 • Asus X8AIP

عدم بوت – ايراد در Rom

 • Dell 1545

خرابي DVD RW

 • Asus k55v

سريع خاموش مي شود- تعمير مادربرد

 • Dell Xps

دشارژ يکباره باتري

 • Hp 750

عدم بوت – تعمير هارد

 • Vaio sz762

کندي و ايراد در هارد ديسک

 • Tushiba KGRB

خاموش – تعمير مادربرد

 • Dell 4050

عدم تصوير – تعويض LED

 • Dell 1525

مشکل در اتصال Wifi

 • Dell 5050

عدم بوت – تعمير ماردبرد

 • Lenovo G570

شکستگي لولا

 • Asus 1215

NO Power - تعمير مادربرد

 • Vaio F111

خرابي LED

 • Vaio CSC36

تعمير DVD RW

 • Asus K53

رنگ هاي مانيتور بهم ريخته – تعمير چيپ گرافيک

 • Dell 5020

تعمير CPU , Fan

 • HP G6

پرش تصوير و دماي بالاي فن

 • Acer Q5WV1

تعمير پورت گرافيک

 • Acer Mb

عدم بوت سيستم – تعمير هارد

 • Dell 1537

خرابي LCD و شکستگي لولا

 • Acer 5760

آب خوردگي

 • Asus K55V

عدم شارژ – تعويض سوکت باتري

 • Vaio F12

سرويس مادربرد و فن

 • Vaio S110

شکستگي قاب و لولا

 • Hp 625

عدم بوت سيستم – تعمير مادربرد

 • Vaio SZ680

Display Error – تعمير چيپ گرافيک

 • Lenovo B590

شکستگي لولا

 • Asus X44

تعويض DVD- RW

 • Asus N43

پرش تصوير

 • Vaio S17652

تعمير شکستگي لولا

 • Asus Mini8564

ارتقاء رم جهت افزايش سرعت

 • Asus N53

خاموش – تعمير مادربرد

 • Dell 5010

سرويس مادربرد و فن

 • Hp 620

عدم بوت – تعمير هارد

 • Vaio PCG 6121

با باز شدن ليد، تصوير بهم مي ريزد.

 • Asus mini

خرابي تصوير – تعويض LCD

 • Lenovo T61 F0V

Not boot – تعمير مادربرد

 • HP 4520

Black Screen

 • Fujitso Z17

Not boot - تعمير مادربرد

 • Dell 5110

Not Power - مشکل دربايوس

 • Dell 5010

روشن نمي شود – تعمير مادربرد

 • Hp 1018

عدم شارژ – تعمير سوکت شارژر

 • Asus X44s

Blue Screen – مشکل در چيپ گرافيک

 • Vaio 9135

شکستگي لولا

 • Vaio M620

White Screen

 • Fujitsu 3515

روشن نمي شود – تعمير مادربرد

 • Hp 4540s

خرابي touch , keyboard

 • Vaio VPCF1

دماي بالاي فن

 • Dell 5010

دشارژ سريع – تعويض باتري

 • Dell 5020

سريع خاموش مي شود – تعمير مادربرد

 • Asus X44

خرابي کيبورد

 • Acer 5750

روشن نمي شود – تعمير مادربرد

 • Asus K42

تصوير خراب – تعمير LCD

 • Hp 530

خرابي سوکت شارژر

 • Dell Vastro 6289

Black Screen – تعمير چيپ گرافيک

 • Vaio vpcF1

سرويس مادربرد و فن

 • Hp TX250

No Power – تعمير مادربرد

 • Hp 2890

حرارت بالا – تعمير فن

 • Acer PK02

Back Light – تعمير مادربرد

 • Dell 1510

روشن نمي شود – تعمير هارد

 • Dell 1520

رنگ هاي صفحه بهم ريخته – تعمير LCD

 • Hp 3V6

صداي زياد فن

 • Hp 4520

عدم شارژ باتري – تعمير سوکت

 • Acer 5736

Not boot

 • Dell 5010

با زدن سوکت شارژر روشن مي شود

 • Dell 1545

پس از 15 دقيقه خاموش مي شود

 • Dell 1510

گرافيک صفحه مشکل دارد

 • Fujitsu 6MBH

شکستگي لولا

 • Dell Vostro 6289

بعد از مدت کوتاهي صفحه سياه مي شود.

 • Vaio PCG3

سرعت پايين در بوت سيستم

 • Dell 2520

No power – تعمير هارد

 • Vaio SZ740

Boot Error

 • Asus K43

عدم کارکرد صحيح هارد ديسک

 • Hp 66151X

سوکت USB کار نمي کند

 • Fujitsu AH530

سرويس مادربرد و فن

 • Acer 5760

عدم بوت – تعمير مادربرد

 • Asus X5D

Blue Screen – تعمير چيپ گرافيک

 • Hp 530

عدم شارژ صحيح به علت قطي کابل

 • Fujitsu 49055

در اثر ضربه LCD شکسته

 • Acer 5741

No Power ، عدم کارکرد صحيح مادربرد

 • Lenovo T400

دشارژ سريع باتري

 • Acer K5320

No boot – مشکل در بايوس

 • Fujitsu AH5322

No Power – تعويض هارد

 • Tab PC755

No power – عدم کارکرد صحيح رم

 • Vaio CS118E

خاموش – تعمير مادربرد

 • Acer 5740G

کليد Ctrl , L کيبورد از کار افتاده

 • Hp PV4

باتري شارژ نمي شود – تعميرشارژر

 • Vaio U3H0

No power – نقص در مادربرد

 • Dell 5050

مشکلات متعدد در هارد و مادربرد

 • Hp 65Aw

خاموش به علت عدم کارکرد صحيح هارد

 • Dell 510m

خطوط روي تصويربه علت مشکل در چيپ گرافيک

 • Dell 5010

بوق ممتد به هنگام روشن شدن

 • Hp G629

No boot – تعمير مادربرد

 • HP DV610

نفوذ آب به LCD

 • Hp G695

شکستگي قاب و لولا

 • Dell n5110

Black Screen

 • Msi 50sx

خاموش – تعمير مادربرد

 • Dell 1500

عدم شارژ باتري – تعمير شارژر

 • Dell FP41L

تعويض CDRom , Battery

 • Dell 4661

عدم شارژ باتري – تعويض سيم

 • HP C530S

Firm Work

 • Vaio SZ680

دشارژ يکباره باتري

 • Asus K53T

خرابي و شکستگي لولا و کف

 • Toshiba R10-600C

سرويس مادربرد & نصب درايور

 • Hp ICES

عدم تصوير – تعمير مادربرد

 • Tushiba 7597

No power – تعمير مادربرد

 • Vaio PCF1

حرارت زياد به هنگام اتصال شارژر

 • Asus Mini-6093

صداي زياد فن

 • Dell PP17S

قطعي شارژر & نور LCD

 • Inspiron 2885

شکستگي قاب و عدم وضوح تصوير LCD

 • Asus M53S

Program بايوس و ريکاوري

 • Tushiba M45

عدم بوت - تعمير HDD و تعويض RAM

 • Dell 6225

Black Light – ايراد مادربرد

 • Dell L502

روشن نمي شود - تعمير مادربرد

 • MSI N1996

No boot – تعمير مادربرد

 • Hp G62

سرويس مادربرد و فن

 • Dell 1346

تعويض کابل LCD

 • Acer 5750

حرارت بالا به هنگام روشن کردن سيستم – تعويض فن

 • Acer MS21

شکستگي قاب و لولا

 • Acer 5740

No Power – عدم کارکرد صحيح هارد

 • Msi X430

not boot - تعمير مادربرد - بايوس

 • Asus K55V

No power – تعمير مادربرد

 • Asus X44S

قطعي در سوکت شارژ

 • Samsung B1556

خاموش - مشکل در بايوس

 • Acer Mini Kar60

Falt چيپ گرافيک

 • vaio C61

عدم چرخش فن

 • Asus X8E

مشکل صفحه نمايش , تعمير چيپ گرافيک

 • Dell Vostro

ايراد نرم افزاري - نصب و بروزرساني نرم افزارها

 • Asus K44

سرويس مادربورد

 • Dell 5110

خاموش - مشکل هارد

 • Suzuki M450

تعمير کابل مانيتور

 • Aser 4736

نصب و بروزرساني نرم افزارها

 • vaio VGNCS

ايراد در ROM و تعمير فن

 • vaio vpcf1

سرويس مادربرد

 • Dell XPS

ريکاوري کارت حافظه

 • HP EXT1T

خاموش - ضربه خوردگي

 • HP DV6

خاموش - مشکل در بايوس

 • Dell 1520

سرويس مادربرد و فن

 • Asus K55VD

خاموش - تعويض شارژر

 • Dell L502X

Blue Screen

 • Dell 5010

كندي و ايراد در هارد ديسك

 • HP DV6

لق شدن کيبورد

 • Lenovo G510

ايراد در هارد ديسك

 • Tab Smart tuch

عدم بوت - تعميرمادربرد

 • Samsung SIII

عدم بوت - تعمير هارد

 • Dell 5010

خاموش - تعمير مادربرد

 • Dell 1510

تعويض باتري

 • Toshiba 1870 X3p23

سرويس مادربرد و ارتقا رم

 • Dell 3500

تعويض CD-rom

 • Asus mini cce

سريع خاموش مي شود- مشکل هارد

 • Dell 1015

شکستگي LED

 • HP DV4

تعمير شارژر و سوکت USB

 • vaio vpcf1

تعمير سوکت شارژر

 • Dell 1501

تعمير کيبورد

 • Asus mini 1015t

مشکل در اتصال wifi

 • vaio vpcfrf1x

كندي و ايراد در هارد ديسك

 • Ericsson k1595c

خاموش - مشكل در بايوس

 • Dell 1525

مشكل دما و دشارژ يكباره ي باتري

 • Acer 4738

خرابي ال سي دي

 • Dell 5010

خاموش - تعمير مادربورد

 • HP dv6

عدم بوت - تعمير مادربورد

 • Asus K53s

عدم كاركرد صحيح هارد ديسك

 • Dell 1340

قطعي تصوير موقع بازكردن ليد

 • Dell 1000

لقي در لولا

 • Toshiba Tecra

عدم نور صفحه نمايش و كليد وايرلس

 • Dell 5010

روشن نمي‌شود -تعمير مادربورد و بايوس

 • Asus mini

سريع خاموش مي‌شود -تعمير مادربورد و چيپ

 • Hp 6735

مشكل هنگ و باتري

 • Toshiba M45

ريکاوري اطلاعات هارد

 • Dell 5010

مشكل گرما و دور بالاي فن

 • Hp Pavilion dv6

هنگ و سرعت پايين

 • Dell st 1340

مشكل هارد ديسك

 • Asus k45v

ايراد در تاچ پد

 • Acer 5750

كندي سرعت

 • Acer 531

نفوذ مايعات در صفحه نمايش

 • MSI

سرعت به شدت پايين

 • HP 4530

تعويض مادربورد

 • Dell 1525

عدم شارژ باتري

 • Acer Aspire

خرابي در تصوير

 • vaio fx11

مشكل صدا - دما - شكستگي سوكت شارژر

 • Dell 5110

خرابي در ماژول مودم

 • Acer

خرابي كيبورد

 • Dell D631

مشكل درايور

 • Acer 4230

صفحه آبي موقع نصب ويندوز

 • Vaio F111

دور فن كم نمي‌شود - دما بالا تعمير مادربرد و تعويض فن

 • Acer 5442

پردازنده درگير - سرعت پايين

 • Hp 4540

دماي بسيار بالاي چيپ

 • Dell 1320

روشن نمي‌شود - مشكلات متعدد

 • Asus k53

شكستگي سوكت شارژر مادربورد

 • HP dv6

صداي لرزش دي وي دي

 • Dell 1520

تعمير برد و پنل ال سي دي

 • Fujitsu

شكستگي ال اي دي و تعويض

 • Vaio pcg6w

رنگ‌هاي تصوير به هم ريخته - تعمير چيپ گرافيك

و...

primi sui motori con e-max
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پرسش پاسخ آموزشی لپتاپپرسش پاسخ آموزشی لپتاپ

قطعات لپتاپ همدانقطعات لپتاپ همدان

خدمات لپتاپخدمات لپتاپ

لپتاپ سالملپتاپ سالم

مــــكاتــكمــــكاتــك

خانهخانه

دفتر مهمان

 • admin
  سلام برای بررسی به دفتر مراجعه کنید
   
 • اخگريان
  هارد ديسك مشكل دارد .بايد چه كار كرد؟
   
 • مکاتک
  سلام و احترام اگر ولتاژ و آمپر آداپتور یکی باشه معمولا مشکلی از ناحیه آداپتور نیست
   
 • salli
  سلام.خسته نباشید. سوال من این هستش که شارژر لب تابم که لنوو هستش گم شد و من از شارژر acer استفاده ...
   
 • حسینی
  نقطه ضعفی وجود ندارد. بسیار از شما راضی هستیم

مشاهده همه...

خبرنامه آموزشی ایمیل

جهت دریافت رایگان ایمیل های آموزش سالم نگه داشتن لپ تاپ، اطلاعات خود را وارد نمائید :
Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Ads Unit

7e3635652477c2de5a94e903ddb6e90f

 
تماس ها:

08138274276

ساعات كاري:
صبح ها از 9:30 الي 13:00
عصر ها از  16:30 الي 20:30
به استثناء روزهاي تعطيل

درباره مكاتك

اين مركز با سال ها تجربه و كسب افتخارات بسيار و گذراندن دوره هاي تخصصي در زمينه ي تعمير لپ‌تاپ، تنها تعميرگاه فوق تخصصي لپ‌تاپ در استان همدان مي‌باشد.
بهره گيري از متخصصان كامپيوتر،نرم افزار، آي تي، برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات، اطمينان ما را در ارائه ي سرويس ها و تعميرات افزوده است و همين امر موجب رشد روز افزون اين مركز در اين زمينه ي تخصصي گرديده است.

مطالعه بيشتر...

افتخارات

مكاتك افتخار اين را دارد كه متخصصاني با سال ها تجربه در زمينه ي الكترونيك و دوره ديده در زمينه هاي تعميرات تخصصي لپ‌تاپ در تهران و خارج از كشور را داراست.
اين ارتباط علمي سبب شده است كه عيب يابي ها و تعميرات به روز و با جديد ترين متد ها انجام گيرد.
در زير به عناوين دوره ها و آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي اي كه متخصصان مكاتك گذرانده‌اند اشاره مي‌گردد :
 مطالعه بيشتر...