چیپ و نگهداری از آن

چیپ و نگهداری از آن

چیپ های لپ تاپ پیچیده ترین آی سی ها پس از سی پی یو هستند و بیشترین فشار را آن ها تحمل میکنند. چرا که وظیفه ی اصلی برقراری ارتباط بین همه ی قطعات با یکدیگر را به عهده دارند و همیشه در حال کار هستند.

همچنین به خاطر چند هزار پایه ی ظریفی که بین چیپ و برد برقرار است احتمال بروز ایراد در آن پایه ها چیپ را آسیب پذیر تر میکند. 

لپ تاپ به صورت نرمال دارای 4 چیچ شامل شمالی و جنوبی و گرافیک اینتل و گرافیک اصلی است که در نسل های جدید 2 الی 3 چیپ با هم ادغام میشوند که این خود چیپ را آسیب پذیر تر میکند.

چیپ ها که هم قیمت گرانی دارند و هم هزینه ی ریورک کردن و ریبال کردن آن ها گران است بسیار به گرما حساسند و اکثر آسیب های چیپی به خاطر زیاد گرم شدن لپتاپ بروز میکند.

در این میان چیپ گرافیک در شرایط عادی هم گرم است چه رسد به شرایط بازی و فشار نرم افزار های گرافیکی. برای همین اکثر مشکلات چیپی مربوط به چیپ گرافیک است.

اگرچه سیستم به صورت هوشمند با بالا رفتن بیش از حد دما خاموش میشود اما اگر لپ تاپ شما چنین است بدانید که کارش بسیار بالا گرفته و نزدیک به مرگ است. در این مواقع یا یکی از قطعات مربوط به تهویه خراب است و یا چیپ یا پایه های آن دچار آسیب شده و یا برد تاب برداشته است. در همه ی موارد فوق قبل از اینکه لپتاپ کلا خاموش شود، سریع باید اقدام کرد.

نکات نگهداری چیپ تمامی نکاتی هستند که در قسمت تهویه و گرما مخصوصا بخش آموزش تهويه و گرما لپتاپ اشاره شده و باید رعایت گردد.

primi sui motori con e-max